Kayserito Haber

V. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ


YER:Tepekule Kongre Ve Sergi Merkezi/ İzmir

TARİH:18 - 21 EKİM 2017

 

Sayın Üyelerimiz;

 

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği-Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 18/08/2017 tarih ve 1533 sayılı yazısında aşağıda yazılı bilgiler verilmiştir. Ayrıntılı bilgi http://tesisatkongresi.org/v-elektrik-tesisat-ulusal-kongre-ve-sergisi-taslak-program-yayinlandi/ adresinden edinilebilir.

 

Akıllı Şehirler-Güvenli Tesisler” temasıyla gerçekleştirilecek olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin taslak programı yayınlandı. İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin kapsamında yer alan III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu ile birlikte düzenleniyor. Kongre, “Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” başlığı altında özel bir etkinlik, “Yapılarda Elektrik Tesisatı” üst başlığı altında ise “Yapı Denetim” ve “SMM Hizmetleri” konularına ilişkin özel oturumlara ev sahipliği yapacak.

III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu (18-21 Ekim 2017)
Taslak programa göre; III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu kapsamında 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde toplamda 13 oturumda toplamda 51 bildiri ve sunum gerçekleştirilecek. Uluslararası katılım sağlayanlarla birlikte toplamda 7 çağrılı konuşmacı, “akıllı şebekeler” ve “güneş enerjisi sistemleri”, “elektrik tesislerinde koruma, test ve bakım”,  konularına ilişkin yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin katılımcıları bilgilendirecek.

Sempozyumda ayrıca “yıldırımdan korunma”, “patlayıcı ortamlardaki elektrik tesisleri”, enerji planlaması ve dağıtımı, enerji kalitesi, talep faktörünün belirlenmesi, “alçak gerilim sistemlerinin tasarımı,” “hastane ve endüstriyel tesisler vb. alanlardaki enerji şebeke planlaması” gibi  konularına ilişkin bildiri oturumlarına yer verilecek. Enerji alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin irdeleneceği sempozyum, geleceğin “akıllı” şebekelerinin şekillenmesine bilimsel ve teknik katkı sağlayacak.

IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu (18-19 Ekim 2017)
Kongre kapsamında Aydınlatma Türk Milli Komitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nun taslak programına göre; 18 ve 19 Ekim 2017 tarihlerinde 7 oturum düzenlenecek. Bu oturumlarda, 23 bildiri sunumun yanı sıra 4 proje sunumu da gerçekleştirilecek. Dialux EVO’ya ilişkin “Aydınlatma Projelerinin Akıllı ve Sayısal Yöntemle Tasarımı ve Yapımı” konulu özel bir sunuma da yer verilen sempozyumda, “Aydınlatmada Ölçme ve Değerlendirme” başlıklı özel bir oturum da düzenlenecek. Aydınlatma konusunda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere yer verilen sempozyum “Akıllı Şehirler ve Aydınlatma” temasıyla gerçekleştiriliyor. Sempozyumda “aydınlatma otomasyonu”, “akıllı aydınlatma”, “varlık algılama sensörleri” ve “iletişim protokolleri” gibi konulara ilişkin bildiri ve proje sunumları gerçekleştirilecek. Teorik bilgilerin yanında uygulama deneyimlerinin de aktarılacağı sempozyumda, sokak aydınlatmalarının iyileştirilmesi, kayıp ve kesintilerin akıllı sistemlerle engellenmesine ilişkin bildiriler yer alacak.