Kayserito Haber

Üye İndirim Rehberi Projesi


 GİRİŞ:

       Bu projenin amacı; Kayseri Ticaret Odası üyelerinin birbirini tanıması, üye kimlik kartının prestijinin arttırılması, ülke geneli ve Kayseri’de anlaşma sağlanan firmalar ile birlikte ticari yaşama hareketlilik katılması, belli kurallar çerçevesinde geleceğe dönük olarak, üye memnuniyetinin arttırılmasıdır. Bu amaca uygun olarak Kayseri Ticaret Odası üyelerinin faydalanabilmesi için Üye İndirim Rehberi uygulaması başlatıldı.

 

NELER YAPILDI?

Odamız Üye İndirim Rehberi uygulaması Ocak 2015 tarihinde gündeme alınmış, hazırlanmasına karar verilmiştir. Şubat 2015 de uygulamaya geçilen projemiz ise aşağıda belirtilen maddelerde olduğu gibi hazırlandı.

1.       Örnek Üye İndirim Rehberi çalışmaları incelenerek, uygun Üye İndirim Rehberi hazırlandı,

2.       Üye İndirim Rehberi Katılım Formu oluşturuldu,

3.       Üye İndirim Rehberi kapsamında ülke geneli ve Kayseri’deki firma adresleri belirlendi,

4.       Belirlenen firma adreslerine posta yolu ile katılım formu ulaştırıldı,

5.       Sonraki süreçler için Üye İndirim Rehberi online kayıt sayfası açıldı,

6.       Üye İndirim Rehberi’nde yer almak isteyen firmaların geri dönüşleri alındı,

7.       Üye İndirim Rehberi’nde talepleri doğrultusunda yer almak isteyen firmalardan gelen bilgiler teyit edildi,

8.       Proje kapsamında Kayseri Ticaret Odası Bilgi İşlem birimi ile web sitesi tasarımı yapılarak, indirim konuları 18 (on sekiz) alt kategoriye ayrıldı.

 

NELER GERÇEKLEŞTİ?

Üye İndirim Rehberi’ne 252 firma kayıt yaptırdı, Rehbere kayıtlı firmaların 57’si Kayseri’deki firmalardan oluştuğu görüldü.

 

İNDİRİM REHBERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyan, şehrimizde ticari ahlakın ve ticari faaliyetlerin sürekli iyileşmesini ve gelişmesini hedef edinen Kayseri Ticaret Odası’nın tüm üyeleri aralarında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, talepleri doğrultusunda Üye İndirim Rehberi’nden faydalanabilir.

Odamız üyelerinin indirimlerden yararlanabilmesi için "Oda Üye Kimlik Kartları" nı ibraz etmeleri yeterlidir.

 

SONUÇ:

Proje ile Kayseri Ticaret Odası üyelerine indirim uygulayan kuruluşlar verilen linkte yer almaktadır. http://www.kayserito.org.tr/UyelereIndirimSaglayanKuruluslar.aspx 

Üyelerimize indirim uygulamak isteyen firmalar http://www.kayserito.org.tr/indirim-rehberi-kayit.aspx  adlı linkten Üye İndirim Rehberi’ne kayıtlarını yapabilirler.

 

Üye İndirim Rehberi hakkında bilgi almak için;

 

Web sitesinin hazırlayan: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

TEL:0352 252 10 60  Dahili:160

 

Sistemi hazırlayan: Sabri KESKİNHIZAR (Meslek Komiteleri ve Üye İlişkileri Personeli)

TEL:0352 252 10 29  Dahili:129

 

Sistemin Sürdürebilirliği: Meslek Komiteleri ve Üye İlişkileri Müdürü: Muhsin Salman

Tel:0352 252 10 20 Dahili: 120

 

Genel Sekreter Yardımcısı: Rüya KÖKSOY

TEL:0352 222 45 28 Dahili:116