Kayserito Haber

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) 7. Ulusal Kongresi - 15.05.2014


        Üniversitelerimizde; eğitim, öğretim, ve araştırma faaliyetlerinin yanında yeni teknoloji üretilmesine, üretilen teknolojilerin topluma aktarılmasının teşvik edilmesine ve üniversitelerde teknoloji transfer mekanizmaların geliştirilmesine ve sanayi sektörünün teknoloji ithal eden ve kullanan bir yapıdan, teknoloji üreten ve ihraç eden; üniversiteler ile etkin bir iş birliği içinde olan ve rekabet gücü yüksek bir yapıya dönüştürülmesine , katkıda bulunmak amacı ile 2007 yılında çalışmalarına başlayan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP), 7. Ulusal Kongresini 22-23 Mayıs2014leri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
 

         Erciyes üniversitesi, Erciyes Teknopark A.Ş ve Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)’nin işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ÜSİMP 7. Ulusal Kongresi, Bilim ve Teknoloji Politikaları ve bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarının sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak AR-GE ve Yenilik Ekosistemin tüm aktörlerini; özel sektör, yükseköğretim ve eğitim sistemi ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
 
        Seçkin konuşmacıların deneyim paylaşımında bulunacağı kongrede “Teknolojik Girişimcilikten Teknolojik Sanayileşmeye” ana teması; “Teknolojik Girişimcilik Ekosistemi – Aktörler ve Kısıtlar” , “Türkiye Koşullarında Filiz Şirketler (Start-up, Spin Off)”, “Teknolojik girişimcinin Türkiye Koşullarında Varlık Şansı” , “ Teknolojik Girişimciliğin Yerel ve Ulusal Sanayiye Etkileri” , “Teknolojik Girişimcilikte Doğrular ve Yanlışlar” ve “Eğitim ve araştırma sürecinden inovasyon sürecine geçişte üniversite sanayi işbirliğinin rolü” alt temaları ile birlikte ulusal boyutta somut öneriler getirmesi amacıyla derinlemesine tartışılacaktır. Ayrıca, katılımcıların katkılarını sunabilmeleri için Poster bildiri Oturumu düzenlenecektir.

Üniversitelerin, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, araştırma merkezlerinin konuyla ilgili tüm değerli paydaşlarını 7. ÜSİMP Ulusal Kongresi’nde aramızda görmek üzere sizleri 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi’ne davet ediyoruz.