Kayserito Haber

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ


İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 13.07.2017 tarihli ve 30188204 – 010.05 – E.77175 sayılı yazısı.

 

İlgide kayıtlı yazıda, Uluslararası Gözetim Şirketlerine statü verilmesi ve denetlenmesine ilişkin işlemlerin, 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak Temmuz 2015′te yürürlüğe giren 2015/24 sayılı “Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ” kapsamında yürütüldüğü belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar çerçevesinde anılan Tebliğin yeniden düzenlenmesinin faydalı olabileceği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, ekte  tıklayınız. Bir örneği yer alan Tebliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ( kobi@tobb.org.tr ) adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

İlgililere duyurulur,