Kayserito Haber

UIP - 7. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ


Sayın üyemiz,

 

Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından gönderilen yazıda, UİP - 7. Boğaziçi Zirvesi’nin T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 29-30 Kasım ve 1 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

Zirvenin bu seneki ana teması Küresel Gelecek, Küresel Hedefler’dir.

 

Günümüzün konvansiyonel norm ve paradigmaları, mevcut sistemimizdeki küresel rekabetçi ortamda yetersiz kaldığı için yeni bir işbirliği ve koordinasyon seviyesine taşınmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Siyasi, ekonomik ve sosyal gerçekler, yükselen yeni piyasa ve politikalarla şekillenmektedir. Cari küresel politikalar ve rekabetler, hızla değişen dünyada yeni, etkin düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Global koşulların yarattığı disiplinler arası ilişkiler, birbirinden farklı alanların işbirliğini teşvik etmektedir.

 

Uluslararası İşbirliği Platformu 2009 yılında kurulmasından bu yana, 7. Boğaziçi Zirvesi’ni düzenlemektedir. Zirve, tüm dünyadan siyasi temsilcileri, iş insanlarını, eğitimde, sanatta, medyada öncü kişileri, liderleri, girişimcileri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek fırsatları değerlendirme ve yeni fırsatlar üretmeye yönelik çalışmalarla stratejik işbirliği imkanları sağlamaktadır.

 

Programda önemli isimlerin yer alacağı zirvede, bu yıl “Gelecek Vizyonu”, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Özel Sektörün Rolü”, “Gelişmekte Olan Ülkelere Batı’nın Yaklaşımı”, “Türk- Arap Diyaloğu”, “Piyasa Odaklı Beceri Geliştirme: İnovasyon ve Endüstrinin Rolü”, “Akıllı Şehirler ve Yönetim”, “Yeni İpekyolu” ve “Spor Endüstrisinin Geleceği” başlıklı panellerin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedefleri, altyapı yatırımları, İslami finans, medyanın etkisi gibi konularda oturumlar yapılacaktır. Ayrıca son yıllarda programa dahil olan ve artık programın temel taşları haline gelen “Ekonomide Kadının Güçlendirilmiş Rolü”, “Sanatın Ekonomiye Katkıları” panelleri gerçekleşecektir.

 

Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen UİP - 7. Boğaziçi Zirvesi’ne ilişkin program ve katılım formunu katılmak isteyen Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.uipistanbul.org/tr/default.asp adresinden edinilebilir.

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla;

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birim Sorumlusu

Birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147