Kayserito Haber

UFUK 2020 KOBİ YENİLİK ORTAKLIĞI TEKLİF ÇAĞRISI DUYURUSU


 Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında "KOBİ Yenilik Ortaklığı - Pilot" konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır.

 

Bu çağrı 90 KOBİ'ye ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin diğer ülkelerdeki araştırma görevlileri ile birlikte yenilikçi iş fikirleri bulma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca KOBİ'lerin ve başlangıç aşamasındaki işletmelerin (start-up), aranan niteliklere sahip araştırmacıların olmaması veya maliyetin yüksek olması gibi nedenlerle, alanında uzman araştırmacıları istihdam edememeleri sorununu ortadan kaldırarak, işletmelerin yenilikçilik faaliyetleri ve büyümeleri için önem taşıyan alanlarda uzmanlık bilgisine erişmelerine imkan sağlayacaktır.

 

Proje başvurularının 30 Haziran 2016 Brüksel saati ile 17:00'a kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Katılımcı Portalı'na elektronik olarak sunulması gerekmektedir. Teklif çağrısına ilişkin ilave bilgi Avrupa Komisyonu'nun "https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6087-innosup-02-2016.html " adresli internet sayfasında ve ekte de yer almaktadır.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

EK: INNOSUP 02 2016 Ufuk 2020 KOBİ Yenilik Ortaklığı Teklif Çağrısı