Kayserito Haber

Türkiye-Endonezya 8. Dönem KEK Toplantısı


Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türkiye-Endonezya Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı’nın 17-18 Eylül 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olduğu belirtilmektedir. Yazıda devamla, Türkiye-Endonezya KEK Toplantısı Türk tarafı Eş Başkanı’nın, 8 Ağustos 2017 tarih ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Işık olarak belirlendiği ifade edilmektedir.​

 

Bu kapsamda, 8. Dönem KEK Toplantısı’nın, 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Cakarta’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

 

Anılan KEK Toplantısına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığınca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin varsa sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, KEK 8. Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı’nda yer alması talep edilen hususlar hakkında bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

 

Bu itibarla, belirtilen konular ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 13 Eylül 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (Fax: 0312 218 22 09, E-posta: basak.onur@tobb.org.tr ) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.