Kayserito Haber

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI EĞİTİM


 Sayın üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10/10/2016 tarih ve 18853 sayılı yazısında bildirilen Kalkınma Bankası Eğitim Takvimi duyurusu aşağıda tablo halinde verilmiştir.

EĞİTİMİN KONUSU

TARİHİ

YERİ

İŞLETMELERDE MALİYET UYGULAMALARI

09-11 OCAK 2017
01-03 ŞUBAT 2017

ANKARA

FİRMA DEĞERLEME

01-02 ARALIK 2016
27-28 ŞUBAT 2017

ANKARA

UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

21-23 ARALIK 2016
08-10 ŞUBAT 2017

ANKARA

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI

23-24 OCAK 2017

ANKARA

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ - PCM

07-09 ARALIK 2016
04-06 OCAK 2017
15-17 ŞUBAT 2017

ANKARA

FİZİBİLİTE ETUDU HAZIRLAMA

12-16 ARALIK 2016
16-20 OCAK 2017
20-24 ŞUBAT 2017

ANKARA

  

Ayrıntılı bilgi http://www.kalkinma.com.tr/egitim-konulari-ve-icerikleri.aspx

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla;

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birim Sorumlusu

Birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147