Kayserito Haber

Türkiye Filipinler 1. Dönem KEK Toplantısı


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız 22.09.2017 tarih ve 411/14582 sayılı yazıda, eşbaşkanlıklarını Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli ile Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ramon Lopez’in yürüttüğü Türkiye-Filipinler Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1.Dönem Toplantısı’nın 24 Ekim 2017 Salı günü Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiştir.

 

Anılan KEK Toplantısına yönelik olarak Ekonomi Bakanlığınca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin varsa sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, KEK 1.Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı’nda yer alması talep edilen hususlar hakkında Odamız üyelerinin görüşleri sorulmaktadır.

 

Bu çerçevede görüş bildirmek isteyen üyelerimizin görüşlerini en geç 29 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize (Fax: 0312 218 22 09 E-posta:basak.onur@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla,