Kayserito Haber

Türk Patent Enstitüsünden Çok Önemli Duyuru


ÇES (Online) Rezervasyonlu Başvuru Sistemi Hakkında

Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlara ilişkin Yönetmelik değişiklikleri, 18.01.2015 tarihli ve 29240 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu vesile ile, daha önce ilan edildiği üzere devir, lisans, geri çekme/feragat gibi işlemler bugünden itibaren ÇES platformu üzerinden e-imza/mobil imza kullanılmak suretiyle çevrimiçi olarak yapılabilecektir.

Bu arada Yönetmelik değişikliği ile başvuru sahiplerinden adres değişikliği işlemlerinde alınan ‘’adres değişikliği ücreti’’ kaldırılmıştır.

Enstitümüz tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da vurgulandığı üzere, 1 Temmuz 2015 tarihinden sonra, 

  • Ulusal Marka Başvurusu,
  • Patent, Faydalı Model, PCT Ulusal Aşama, Avrupa Patenti Ulusal Aşama Başvuruları,
  • Ulusal Tasarım Başvurusu 

işlemleri sadece elektronik/mobil imza kullanılarak veya ÇES (Online) üzerinden TC Kimlik/Vergi Numarası ile giriş yapılmak suretiyle düzenlenen rezervasyonlu başvuru formlarının Enstitüye sunulması yoluyla yapılabilecektir. (Rezervasyonlu sisteme giriş ve bilgi için tıklayınız) 

Bu açıdan, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Enstitümüz resmi internet sitesi üzerinde yer alan 

  • Marka Başvuru Formu (M101),
  • Patent Başvuru Formları (P-01, P-02, P-03, P-04, P-05),
  • Tasarım Başvuru Formu (T101)

 

 yayından kaldırılacak olup, belirtilen tarihten sonra bu formlar doldurulmak suretiyle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.