Kayserito Haber

TELAFİ EĞİTİM DUYURUSU


İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Telafi Eğitim Programına ilişkin duyuru yazısı aşağıdaki gibidir.

 

“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen genel lise programı mezunlarıyla ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustaların telafi eğitimi programına devam ederek başarılı olmaları halinde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlanmıştır.

 

Telafi eğitimine devam etmek isteyen adaylar Müdürlüğümüzün http://kayseri.meb.gov.tr/meslekiegitim/ Internet adresine ya da tercih sırasına göre devam etmek istedikleri meslek alan/dalını gösteren bir dilekçe ile telafi eğitiminin yapılacağı okul müdürlüğüne 28 Ağustos-11 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuracaklardır.

 

Her bir programın eğitimine başlanabilmesi için ilgili programlara kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 12 olması zorunludur. Yapılan başvuru 12’den az olması halinde, o alanlarda yapılacak telafi eğitimi, İl Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından değerlendirme neticesinde birleştirilerek sınıf oluşturulacak duruma gelir ise uygun bir okulda Telafi Eğitimi uygulamasına imkân sağlanacaktır.

 

Telafi eğitimine kayıt yaptıracaklardan; diploma veya öğrenim belgesinin onaylı birer örneği, yeterli sayıda fotoğraf, pul ve zarf ile ikamet ve askerlik durum belgesi, kalfa ve ustalar için ayrıca alan/dalda çalışma süresini gösteren belgeler istenecektir.

 

İlimizde Telafi Eğitimi yapılacak okullarımıza ait liste Müdürlüğümüz http://kayseri.meb.gov.tr ve   http://kayseri.meb.gov.tr/meslekiegitim sayfasında yayımlanmıştır.”

 

Üyelerimize öneme duyurulur.

 

Ek:

1-            Telafi Eğitim Uygulanacak Kurum Listesi

2-            Çalışma Takvimi

3-            Program Broşürü