Kayserito Haber

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi Ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Semineri


Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi Ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Semineri gerçekleştirilecektir.


Konuşmacı :YMM Mehmet ÇALTEKİN,PKF İstanbul YMM A.Ş
Tarih: 11 Nisan 2017, Salı
Saat: 14:00
Yer: Serbest Bölge Konferans Salonu

        Konu başlıkları,

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesine giriş
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyete başlama ve yükümlülükler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sağlanan destekler
 • İstisna kazancın tespiti ve muhasebeleştirilmesi
 • Kurumlar vergisi istisnasının kapsamı ve şartları
 • Hibelerin muhasebesi, istisna kapsamına alınması  ve vergilendirilmesi
 • Teknoparkta KDV istisnası
 • Teknoparklarda seri üretim faaliyetlerinin vergilendirilmesi
 • Teknoparkta çalışan personelin gelir vergisi istisnası
 • 5746 sayılı Ar-Ge  Kanunu ile 4691 sayılı Teknopark Kanunu arasındaki temel farklar ve benzerlikler
 • Soru-Cevap bölümü 

 

 Ek: Afiş.