Kayserito Haber

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle İlgili Diğer İşler Duyurusu


 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle İlgili Diğer İşler”e ilişkin duyurusu aşağıdadır:
“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 31.10.2016 tarihli yazısında; Kanunla getirilen düzenlemeye göre; teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyette bulunan işletmeler ile Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının Bakanlık tarafından belirlenmesi hükme bağlanmıştır.” denilmektedir.
Bakanlıkları tarafından alınan kararla; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar tarafından veya Teknogirişim sermayesi Desteği ile yürütülen ve NACE Rev. 2’ye göre orta-yüksek ve ileri teknoloji alanlarda yer alan Ar-Ge ve yenilik ile tasarım projelerinin tümü için bu düzenlemenin uygulanması hususu Bilim, Teknoloji Bakanlığınca uygun görülmüştür”
Üyelerimize önemle duyurulur.
 
Ek: Sanayi Bakanlığı Yazı Sureti