Kayserito Haber

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklere İlişkin Eğitim ve Kurs Duyurusu


 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün,  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklere ilişkin olarak yayımladığı Eğitim ve Kurs Verilmesi duyurusu aşağıdadır:

 

“Bilindiği üzere öncelikle tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen mesleklerde çalışanların TÜRKAK tarafından akredite edilip Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca sınavları yapılarak başarılı olanların MYK sertifikasına sahip olması şarttır.

 

Ek kurs planında belirtilen meslek ve alanlarda çalışan kişilere, il düzeyinde ortaklaşa yapılacak çalışmalar neticesinde belgesiz çalışanlara Meslek standartları esas alınarak eğitim ve kurs verilmesi planlanmaktadır.

 

Bu bağlamda, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitim belgesi alabilmeleri için; ilimize bağlı eğitim kurumlarında açılması planlanan hazırlık eğitimi yapılacak okul isimleri ve çalışma takvimi ekte gönderilmiştir.”

 

Söz konusu mesleklere ilişkin olarak düzenlenen kurs ve eğitim programı takvimi ekte bulunmaktadır.

 

Üyelerimize önemle duyurulur. 

 

Ekler:

1.            Kurs Planı 1 ve Kurs Planı 2

2.            Kurs Planı Takvimi

3.            Bilgi Notu