Kayserito Haber

Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik Değişikliği


Bilindiği üzere ülkemizin 30/11/2015 tarih ve 5434 Sayılı kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

 

Bu defa 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) a) 2006-2014 model taşıtlar 30/06/2015 tarihine kadar”

“(2) a) 2006-2014 model taşıtlar için 31/12/2015  tarihine kadar”

 

Bu kapsamda; tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan sahiplerinin 2006-2014 model olanlar için 30/06/2015 tarihinden önce taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak isteyenlerin, yetkilendirilmiş kuruluşa bildirimde bulunup alınacak randevuya göre hareket etmesi zorunludur. Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak Bakanlığın Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; tehlikeli madde taşımacılığına kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 2006-2014 model olanları için 31/12/2015 tarihine kadar Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadır.

 

Tüm üyelerimize duyurulur.