Kayserito Haber

Tehlikeli Maddenin Karayoluyla Taşınması Hakkında Genel Bilgilendirme Semineri - 13.08.2014


24 EKİM 2013 tarihinde yayımlanan Tehlikeli maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında yıllık 50 ton üzerindeki tehlikeli madde taşımacılığına ve miktar sınırlaması olmaksızın tehlikeli atık taşımacılığına konu olacak faaliyetleri gerçekleştiren gönderen, yükleyen, paketleyen, dolduran, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerin 01.09.2014 tarihine kadar “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” alan işletmelerin en geç 30 gün içinde Ulaştırma Haberleşme Bakanlığı’na istihdam ettikleri veya hizmet aldıkları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını bildirmeleri gerekmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirmeyen işletmelere 1.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız konunun hassasiyeti nedeniyle, TOBB ETÜ-SEM olarak tehlikeli maddelerin taşınması konusunda uzman kuruluş 3e Danışmanlık ile işbirliği içerisinde 18 Ağustos-15 Ekim 2014 tarihleri arasında Odalarımızda, mevzuat açısından zorunlu olan Genel Farkındalık Eğitim konularını da içeren bir Genel Bilgilendirme Semineri düzenlemeyi hedeflemekteyiz. 1 gün sürecek olan genel bilgilendirme semineri; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini Almak Zorunda Olan İşletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesini Almak için gereken Şartlar Tehlikeli Madde Taşımacılığında Sorumluluk Alanları ve İlgili Mevzuat Kapsamındaki Yükümlülükler ADR Kapsamındaki Zorunluluklar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ve İşletmelerin Yükümlülükleri Konularını içerecektir. Seminere katılacak kişilere seminer sonunda Katılım Belgesi verilecektir. Seminere en az 15 kişi katılmasının sağlanması durumunda seminer gerçekleştirilecektir. Katılımcı sayısı ile ilgili bir üst sınır bulunmamaktadır. Seminer ücreti 295 TL KDV dâhil olup (%8 KDV oranı uygulanmaktadır)kayıtlar TOBB ETÜ-SEM internet sitesi üzerinden alınmaktadır. İlgililere duyurulur,