Kayserito Haber

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik 16/07/2015 Tarih Ve 29418 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


Yönetmelik kapsamında ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri gönderenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu altyapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma bilimleri ile ilgili bir dizi düzenleme yürürlüğe girmiştir.

 

Ayrıntılı bilgi www.tmkt.gov.tr adresinde mevzuatlar başlığı altından erişilebilir.

 

Tüm üyelerimize duyurulur.