Kayserito Haber

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN ESKİ ARAÇ VE ÜST YAPILARIN MUAYENE VE BELGELENDİRİLMELERİ HAKKINDA YÖNERGE


 > TOBB 12.01.2017-759 sayılı yazı / Yönetmelik değişikliği Hakkında

 

> 30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli

> Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

> Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve

> 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu

> ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler

> bildirilmektedir.

 

> ilgili mevzuat kapsamında "Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan

> Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında

> Yönerge" de 30/12/2016 tarih ve 98853 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile

> yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

 

> Söz konusu yönetmelik ve yönergeye www.tmkt.gov.tr [2] internet

> sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

 

 

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147