Kayserito Haber

Tehlikeli Madde Taşımacılığı


Sayın üyemiz;

TOBB  19/06/2018 tarih ve 9472 sayılı yazı ile bildirilen duyuru aşağıdaki gibidir:

Duyuru Metni:

 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığından alınan 18.05.2018 tarih ve 196961 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına ilişkin Avrupa antlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Enstitülerince gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

     

      Ayrıca ADR’ye göre patlayıcı madde (1. Sınıf) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/ EXIII tipi araçlarda, ADR Uygunluk Belgesi ve ilgili diğer belgeler, levha vb’nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu bulundurulması zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147