Kayserito Haber

Tehlikeli Atık Bilgi Sistemi


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 12/01/2017 tarih ve 09404531 sayılı yazısında özetle; “Tehlikeli ve tehlikesiz atığı oluşan tesislerin ilgili Bakanlığı online.cevre.gov.tr internet adresinde yer alan Çevre Bilgi Sistemine kayıt olması, 31 Mart 2017 günü mesai bitimine kadar tesislerinde oluşan, geri kazanım/bertaraf gönderilen ve stokta kalan verilerin tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkları içerecek şekilde http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/TABSkilavuz2013.pdf ve http://www.csb.gov.tr/db/kayseri/icerikbelge/icerikbelge43836.pdf adresinde yer alan kılavuzlar doğrultusunda doldurulması, onaylanması, imzalı ve kaşeli bir örneğinin denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanması, ayrıca daha önce kayıt olup atığı oluşmamış ilgililerinde atık beyan formunu boş olarak onaylaması gerekmektedir” yazmaktadır.

 

Bu kapsamda; Atık Beyan Sisteminin 31 Mart 2017 günü mesai bitiminde kapatılacağı hususu göz önünde bulundurularak gerçek ve tüzel kişilerin atık beyanlarını yapmaları aksi halde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem uygulanacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147