Kayserito Haber

Taşınmaz Satışı Süre Uzatım İlanı


Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gönderilen 7358 sayılı yazıda özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesinde bulunan taşınmazların satılmasına ilişkin süre uzatım ilanı ekte sunulmuştur.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Ek Dosya