Kayserito Haber

T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İlanı 18.04.2015


Özelleştirme kapsam programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesinde bulunan taşınmazların satılmasına ilişkin süre uzatımı ilanı:

Bilindiği üzere İdare tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi,

-          5755 ada, 233,234 ve 32330 ada 1 ve 2 numaralı parseller,

-          5755 ada, 235,236, 237, 238 ve 239 numaralı parsellerin

 

Özelleştirilmesini teminen 18/12/2014 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 08/04/2015 tarihine uzatılmıştır.

Söz konusu taşınmazlara ait “İlan Metni” ve ”İhale Şartnamesi”ne istinaden ihaleye ilişkin son teklif verme tarihi 22/04/2015  tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi” alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

Teklifler, “Tanıtım Dokümanı” ve “İhale Şartnamesi”’nde belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 22/04/2015 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Ziya Gökalp Cad. No:80   Kurtuluş/ANKARA

Tel : 0312,5858452 (53-54)

Faks:0312,5858354

www.olb.gov.tr