Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru 30.05.2015


Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.ye ait; 9 (dokuz) grupta yer alan taşınmazların üzerlerindeki varlıklar ile birlikte “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmeleri amacıyla ihale edileceği 24/04/2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuş olup söz konusu ihalelere ilişkin son teklif verme tarihi 26/05/2015 olarak ilan edilmiştir.

 İlan Metininin 8. sırasında yer alan ihale konusu varlıklardan Erzurum ili Hınıs İlçesi Y. Kayabaşı Mahallesi, 8 Ada, 88 Parseldeki taşınmazla ilgili son teklif verme tarihi 25/08/2015 tarihine uzatılmıştır.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YE AİT AFYONKARAHİSAR, AKSARAY, ANKARA, BİTLİS, EDİRNE, ERZURUM VE IĞDIR İLLERİNDEKİ MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

 Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.ye ait; 9 (dokuz) grupta yer alan taşınmazların üzerlerindeki varlıklar ile birlikte “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmeleri amacıyla ihale edileceği 24/04/2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuş olup söz konusu ihalelere ilişkin son teklif verme tarihi 26/05/2015 olarak ilan edilmiştir.

 İhale İlan Metninde 4 ve 5. sırada yer alan ihale konusu varlıklardan;

 -       Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Aliağa Mahallesi, 63 ada, 75 parseldeki 2.430,82 m2

-       Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Aliağa Mahallesi, 64 ada, 53 parseldeki 4.562,09 m2

 taşınmazların özelleştirme ihaleleri iptal edilmiştir.

 T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara Bitlis, Edirne, Erzurum ve Iğdır illerindeki Türkşeker A.Ş.ye ait aşağıda belirtilen taşınmazlardan;

 

 

G

R

U

P

İHALEYE KONU VARLIK

TAŞINMAZ

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

ŞARTNAME BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME

TARİHİ/SAATİ

1

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 parseldeki 35.600,91 m2 Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

250.000

250

26/05/2015

17:00

2

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Dere Mahallesi, 595 ada, 19 ve 20 parsellerdeki 479,28 m2Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

20.000

100

26/05/2015

17:00

3

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Mahallesi, 6497 parseldeki  5.910,00 m2Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

20.000

100

26/05/2015

17:00

4

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Aliağa Mahallesi, 63 ada, 75 parseldeki 2.430,82 m2Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

30.000

100

26/05/2015

17:00

5

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Aliağa Mahallesi, 64 ada, 53 parseldeki 4.562,09 m2Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

50.000

100

26/05/2015

17:00

6

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Karataş Mahallesi, 366 ada, 57, 58 ve 59 parsellerdeki 3.390,59 m2Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

250.000

250

26/05/2015

17:00

7

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2242 ada, 1 parseldeki 11.250,00 m2 Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

70.000

100

26/05/2015

17:00

8

Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Y. Kayabaşı Mahallesi, 8 ada, 88 parseldeki 3.356,00 m2Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

50.000

100

25/08/2015

17:00

9

Iğdır ili, Merkez ilçesi, Pulur Mahallesi 151 ada, 3 ve 4 parsellerdeki 53.462,44 m2Taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

50.000

100

26/05/2015

17:00

 

üzerinde bulunan varlıklar ile birlikte belirtilen parsel grupları halinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere her biri ayrı olarak ihale edilecektir.

 1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

 2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

 3) İhaley katılabilmek için her bir taşınmaz parsel grubu/grupları için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

 4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

 - Halkbank A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

 - Vakıfbank A.Ş. Ankara Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi parsel grubu/gruplarının ihalesine ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

 5) Özelleştirme ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

 6) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

 7) Ayrıca (0 312) 585 84 61 - 585 83 49 -585 84 87 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tradresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

 

Adres : Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş /ANKARA

 

Tel : (312) 585 80 00/ 8461- 8349-8487  Faks : (312) 585 80 51   İnternet Adresi:www.oib.gov.tr