Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİFVERME TARİHİ

1

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2783 ada, 1 parseldeki 14.589,93 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

İndirmek için Tıklayınız

550.000

100

02.09.2016

2

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2785 ada, 1 parseldeki 21.086,99 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

500.000

100

02.09.2016

3

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2786 ada, 1 parseldeki 29.557,60 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

1.000.000

200

02.09.2016

4

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2789 ada, 1 parseldeki 44.784,34 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

İndirmek için Tıklayınız

1.500.000

300

02.09.2016

5

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2790 ada, 1 parseldeki 38.109,57 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

İndirmek için Tıklayınız

1.200.000

250

02.09.2016

6

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2792 ada, 1 parseldeki 27.803,17 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

İndirmek için Tıklayınız

900.000

200

02.09.2016

7

Ankara ili, Kazan ilçesi, Atatürk Mahallesi, 1672 ada, 1 parseldeki 1.652,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla ile birlikte

İndirmek için Tıklayınız

50.000

50

02.09.2016

8

Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli Mahallesi, 1601 ada, 2 parseldeki 8.319,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

400.000

50

02.09.2016

 

1- İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2- Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3- İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

 

4- İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

 

T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5- Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

Saygılarımızla,

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birim Sorumlusu

Birsen.koca@kayserito.org.tr

 

0352.2224528/147