Kayserito Haber

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Duyuru 30.05.2015


 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 1 no.lu parseldeki 1.013,34 m2yüzölçümlü konut alanı imarlıtaşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

5.000.-

100.-

25.06.2015

2

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 2 no.lu parseldeki 1.017,97 m2yüzölçümlü konut alanı imarlıtaşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

5.000.-

100.-

25.06.2015

3

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 3 no.lu parseldeki 1.017,75 m2yüzölçümlü konut alanı imarlıtaşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

5.000.-

100.-

25.06.2015

4

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 10 no.lu parseldeki 1.017,68 m2yüzölçümlü konut alanı imarlıtaşınmazın 257000/400000oranındaki hissesi

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

3.000.-

100.-

25.06.2015

5

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 11 no.lu parseldeki 1.017,96 m2yüzölçümlü konut alanı imarlıtaşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

5.000.-

100.-

25.06.2015

6

Kilis ili, Merkez ilçesi, Deveciler Mahallesi, 2133 ada, 12 no.lu parseldeki 1.013,58 m2yüzölçümlü konut alanı imarlıtaşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

5.000.-

100.-

25.06.2015

7

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesi, 158 ada, 2 no.lu parseldeki 58.826,00 m2yüzölçümlü taşınmaz

 

250.000.-

500.-

25.06.2015

8

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 no.lu parseldeki 517,00 m2 yüzölçümlü ticaret ve konut alanı imarlıtaşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

15.000.-

100.-

25.06.2015

9

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni I. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu parseldeki 12.122,42 m2yüzölçümlü ticaret alanı imarlıtaşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

250.000.-

500.-

25.06.2015

10

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 334 ada, 2 no.lu parseldeki 8.373,95 m2yüzölçümlü taşınmaz

http://www.oib.gov.tr/images/word-sm.jpgİndirmek için Tıklayınız

30.000.-

200.-

25.06.2015

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunanTR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5)      Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6)      Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

 

 

 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 82 70

www.oib.gov.tr