Kayserito Haber

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - 29.05.2014


 

        Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde toplam tahmini 90 ton arası muhtelif belge hükmü kalmamış, arşiv olma özelliğini kaybetmiş her türlü kağıt, karton ürünlerinin, 14.03.2009 Tarih 27169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliğinin 31 maddesi 1.(a)fıkrası Açık Teklif Usulüne göre dosyasında mevcut tahmini bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

         Söz konusu ihale, Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No :10 Kocasinan / KAYSERİ (irtibat telefonu: 0352 232 88 60 Dahili: 152) adresindeki Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale toplantı salonunda 06.06.2014 tarihi saat 10:00’da yapılacak olup dosya aynı adresteki Destek Hizmetleri (Satın alma) Servisinde incelenerek şartname ve diğer belgeler ücretsiz temin edilebilir. Ayrıca atık kağıtlar ilan metninde yer alan adreste görülebilir. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğinde yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.