Kayserito Haber

T.C Kayseri Valiliği Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü - 29.05.2014


 

         Ülkemizde zaman zaman kullanımda olan sınai ve tıbbi gaz tüplerinden kaynaklanan , sonuçları çok vahim olan kazalar meydana gelmekte ve bu kazalardan dolayı bir çok kişi mağdur olmaktadır. Can ve mal emniyeti açısından sınai ve tıbbi gaz tüplerinin ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak imal edilmesi ve kullanıcıların da uygun tüpleri kullanması gerekmektedir.

         Resmi Gazetenin 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (2010/35/AB) Kullanıcının Yükümlükleri başlıklı 10. Maddesinde; “Kullanıcı, sadece ADR ve bu Yönetmelikte belirlenen gereklere uygun basınçlı ekipmanı kullanmak zorundadır. Kullanıcı taşınabilir basınçlı ekipmanın risk oluşturduğu hallerde mal sahibinin ve aynı zamanda yetkili kuruluşu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır.” Denilmektedir.
 
        Yönetmelik taşınabilir basınçlı ekipmanların kullanıcılarına da yükümlülükler getirmektedir.
Bu nedenle can ve mal kaybının yaşanmaması ve mağduriyetin önlenmesi bakımından ilgili standartlar ve yönetmeliklere uygun tüplerin kullanılması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.