Kayserito Haber

T.C ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ Yazı İşleri Müdürlüğü        Erzincan İl Encümenince ihalesi yapılacak olan, Mülkiyeti İdaremize ait, İnönü Mahallesi Alpaslan TÜRKEŞ Gemi İş Merkezi 1. kat 54 No’lu İşyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle kiraya verilmesi ve kiraya ait ihale ilan metni ile Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait üzerinde kâgir hizmet binası, lojman ve bahçe bulunan Merkez Cumhuriyet Mahallesi 46 pafta, 54 ada 24 parsel no’lu 3009,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile satışının yapılmasına ait ihale detayları ekte yer almaktadır.