Kayserito Haber

Söke Hayvan Kesim Yeri Yap-İşlet Modeli Yatırım Duyurusu


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Söke Hayvan Kesim Yeri’ne ilişkin yazısı aşağıdadır:

 

“Söke Ticaret Odası’ndan Birliğimize intikal eden 17.05.2016 tarihli ve 970 sayılı yazıda; Özellikle yaz aylarında ilçede nüfus yoğunluğu yaşandığı, et tüketiminin oldukça fazla olduğu, ilçede büyük ve küçükbaş hayvan potansiyelinin de yüksek olduğu, ilçede modern, sağlıklı ve düzenli çalışan hayvan kesim yeri bulunmadığı, bu konuda belediye tarafından tahsis edilecek alan üzerine bir mezbahanın kurulabilmesi için çalışmalar yapıldığı ancak, iş adamlarından tam anlamıyla destek alamadıkları belirtilerek, söz konusu mezbaha yapımının Birliğimize bağlı oda/borsalarımıza iletilerek, yap-işlet modeli kapsamında ilçede yatırım yapabilecek yatırımcı ve girişimcilere duyurulması talep edilmektedir.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Ek: Söke Ticaret Odası’nın Yazısı