Kayserito Haber

Sırbistan-Türkiye İş Forumu


T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi tarafından muhatap kuruluşu Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası’nın işbirliği ile 10 Ekim 2017 tarihinde, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen “Sırbistan-Türkiye İş Forumu” nun sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

Ayrıca bahse konu İş Forumuna katılan Türk ve Sırp özel sektör heyeti listeleri http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-15565 internet bağlantısında yer almaktadır. Anılan sonuç raporu da ektedir.

 

İlgilere duyurulur,

 

Sonuç raporu için tıklayınız..