Kayserito Haber

Seveso Bildirim Sistemi


TOBB’nin 25/01/2016 tarih ve yazısı ile “Çevresel Etki ve Değerlendirmesi İzin ve DenetimGenel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile Seveso Bildirim Sistemi, teknolojik en son gelişmeler doğrultusunda geliştirilerek BEKRA adı ile devreye alınmıştır.

 

Bir önceki Seveso Bildirim Sistemine yapılmış olan bildirimler görüntülenebilmekle beraber, yeni sistem altyapısındaki iyileştirilmeler nedeniyle, bildirimde bulunmuş bütün kuruluşların beyanlarını ivedi olarak güncellemeleri gerekmektedir.

 

Yeni devreye alınmış olan BEKRA Bildirim Sisteminde, Yönetmelik ekinde belirtilen toplama kuralı sanayicimiz tarafından uygulanacak olup, belirlenen kuruluş seviyesi yine sanayici tarafından beyan edilecektir.” Denilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

Birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147