Kayserito Haber

Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis Ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik Duyurusu


 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” e ilişkin duyurusu aşağıdaki gibidir.

 

“Engellilerin toplumsal hayata katılımı için temel gerekliliklerden biri olan erişilebilirliği sağlamak üzere,  1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler hakkında kanunun geçici 3’üncü maddesine dayanılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” 13/01/2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Konu ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 17.03.2013 tarihli ve 25269672-010.99E.697 sayılı yazıda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca gönderilen yazıya yer verilerek, söz konusu Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlerin uygulanması, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 sayılı Kanunun geçici üçüncü maddesi kapsamında işlem yapabileceği ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirme yapılması talep edilmektedir.”

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

EK: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün 17.03.2013 tarihli ve 25269672-010.99E.697 sayılı yazısı