Kayserito Haber

Sanayi Sicil Kanunu


 Sayın üyemiz;

Kayseri Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 14/06/2018 tarih ve 1983 sayılı yazı ile bildirilen duyuru aşağıdaki gibidir:

Duyuru Metni:

 

“7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacı ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “ 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

      Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde işlenmiştir.

a)      6948 sayılı Kanun kapsamında alınan bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelere de Sanayi Sicile kayıt zorunluluğu getirilmiştir.

b)     Sanayi işletmeleri üretim faaliyetlerine başlamadan önce Sanayi Siciline ön kayıt yaptırmak zorundadırlar. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için Sanayi Siciline kayıt olduğuna dair İl Müdürlüğümüz yazısı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranacaktır.

c)      Sanayi Siciline kayıt olmamış sanayi işletmelerine herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkânı getirilmiştir. Ancak bu tarihe kadar kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanacaktır. Diğer taraftan, 7033 sayılı Kanun yürürlük tarihinden önce 6948 sayılı Kanunun 4. ve 5. Maddesine aykırı işlem yapmış işletmelere idari para cezası uygulanmayacaktır.    

 

 

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147