Kayserito Haber

Sanayi Sicil Belgesi - Yıllık İşletme Cetveli


Sayın Üyelerimiz,

 

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesi gereği sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler her yıl ilk dört ay içinde en geç Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetvelini Bilim Sanayi İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalar hakkında 6948 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır.

 

Yıllık İşletme Cetvelini 2017 Nisan ayı sonunda kadar vermeyen firmalara 914,00 TL. idari para cezası uygulanmaktadır.

 

Bakanlık web sitesinden  www.sanavi.gov.tr web adresinde "E-Hizmetler" menüsünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" tıklanarak Yıllık İşletme Cetveli online olarak girilebilmektedir.

 

Sanayi Sicil Belgesi düzenleniş tarihi itibariyle iki yılda bir vize ettirilmek zorundadır. Ünvan, adres değişikliği, ürün ilavesi ve değişikliğinde en geç bir ay içerisinde sanayi sicil belgesi değişikliği için İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. İşletmelerin faaliyetinin tamamen sonlandırılması halinde sanayi sicil belgesinin aslı İl Müdürlüğüne iade edilecektir.

 


Üyelerimizin bilgisine sunulur.