Kayserito Haber

SANAYİ PLANLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ TALEBİ DUYURUSU


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 21.01.2016 tarihli ve 338 sayılı yazısı ile, ülkemizin sanayisinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politikaları belirleyen Onuncu Kalkınma Planına ilişkin konuların başında, sanayide yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine geçişin sağlanması için sanayimizin yerli, yenilikçi ve yeşil üretim kapasitesinin artırılması ve üretimle ilgili yeni mekanizmaların uygulamaya konulması gerektiği, bu çerçevede üretim ile ilgili mevcut uygulamaların gözden geçirilerek sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin tartışılarak üretimle ilgili kanunlarda ve ikincil mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda ekte yer alan çalıştay konularına ilişkin görüş ve önerilerin  ismail.öztürk@sanayi.gov.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili ek yazı için Tıklayınız.

 

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.