Kayserito Haber

Rusya ile Gerçekleştirilmesi öngörülen Ortak gümrük Komitesi 2. Toplantısı Hakkında


TOBB 18.10.2017 tarih ve 15989 No’lu yazısı

 

İlğide kayıtlı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Rusya General Gümrük Servisi (FGS) arasında 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde Ortak Gümrük Komitesi  toplantısı düzenleneceği bildirilmekte olup , bahse konu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilği notu talep edilmektedir.

 

Bilğilerinizi, konunun ilğili üyelerinize duyurulmasını ve konuya ilişkin üyeleriniz görüşleri ile birlikte Odanız/Borsanız tespit, görüş ve önerilerinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlıgımıza iletilmek üzere 27 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla ( kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr ) iletilmesini rica ederiz

 

Bilgilerinize sunulur,