Kayserito Haber

Romanya Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı


TOBB tarafından Odamıza iletilen 25.09.2017 tarihli ve 14643 sayılı yazıda 16-17 Kasım 2017 tarihlerine Bükreş’te Romanya Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısının gerçekleşeceği bildirilmekte olup, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen konular varsa sorunlar ve işbirliği önerilerine dair bilgi notu hazırlanacaktır.

 

TOBB tarafından hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Odamız üyelerinin varsa görüş ve önerilerinin 3 Ekim 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Odamız Dış Ticaret Birimine (alper.baktir@kayserito.org.tr) iletmeleri rica olunur.

 

 

Saygılarımızla,