Kayserito Haber

Periyodik Ve Stok


  Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 16/01/2017 tarih ve 283 sayılı yazısında;

 

“İlimizde bulunan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama yetkisi 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne ait bulunmaktadır.

 

Kanunun 9/b maddesine göre iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu olan ölçü ve ölçü aletlerinin 2017 periyodik muayenesi için müracaatlar 01/01/2017 tarihinde başlayıp 28/02/2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

 

Tartım kapasitesi 2000 kg. üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri (kantar, baskül, terazi) ile LPG ve akaryakıt sayaçları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne,

 

Otomatik tarı aletleri, I ve II’nci sınıf (Hassas) elektronik ve mekanik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 200 kg’a kadar olan III ve IV’ncü sınıf elektronik tartı aletlei için Yetkili Muayene Servislerine,

 

Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan ve Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı Pazar yerlerinde kullanılan III ve IV’ncü sınıf otomatik olamayan elektronik tartı aletleri ile, bu yerler dışında; Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik teraziler için ilgili Belediye Gurup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu’na periyodik muayene müracaatında bulunacaktır.

 

İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır.

 

28 Şubat 2017 tarihine kadar periyodik muayene müracaatı için beyanname vermeyenler hakkında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15/C maddesinde değişiklik yapan 5728 sayılı yasanın 461’nci maddesine göre damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanmaktan dolayı, 1.835,00-TL (BinSekizYüzOtuzBeşTürkLirası) idari para cezası verilir ve bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir” denilmektedir.

 

Konunun hassasiyetine binaen tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 

 

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147