Kayserito Haber

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA


Sayın Üyemiz,

 

6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren  ‘‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’’ nin Geçici 2 nci maddesinin  

 - dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında faaliyette bulunan yerlerden başvuru zaman şartına bağlı kalmaksızın 30/09/2017 tarihine kadar,

- Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kurum açma izni ile işyeri açma ruhsatı düzenlenenler için 01/08/2019 tarihine kadar

Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergedeki  standartlara uygun hale getirmeyen kurumlar valilikçe kapatılarak kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları yine valilikçe iptal edilecektir.

 Üyelerimiz belirtilen tarihlere kadar başvurularını yapmaları ve yönergede ki standartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.