Kayserito Haber

Mükellef Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Rehbere İlişkin Duyuru


 MALİYE BAKANLIĞI  Vergi Denetim Kurulu (Kayseri Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı)’nun duyurusu aşağıdaki gibidir.

 

“Maliye Bakanlığı bünyesinde doğrudan Bakana bağlı olarak faaliyet gösteren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 10/07/2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Vergi Denetim Kurulu, faaliyetlerini merkezde Başkan, Başkana bağlı 6 Başkan Yardımcısı ve Başkan Yardımcılarına bağlı toplam 21 Şube Müdürlüğü vasıtasıyla yürütmektedir. Diğer taraftan Vergi Denetim Kurulu verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere 29 ilde toplam 41 adet Grup Başkanlığı oluşturulmuş ve her Grup Başkanlığına bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Yardımcısı görevlendirmesi yapılmıştır. Bu grup başkanlarından biri de Kayseri Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığıdır.

 

Vergi denetimi, sağlıklı işleyen bir vergi sisteminin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Vergi denetim kurulunun temel amacı, etkin ve verimli vergi denetimi yapmak, kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele etmek, teftişlerle etkinliği artırmaktır. Vergi incelemesi yapılırken mükellefin haklarının gözetilmesi gerekmektedir. Bu hakların gözetilmesi vergi idaresinin mükellefe karşı yükümlülüğüdür. Bunun yanı sıra mükellefinde vergi incelemesinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için vergi mevzuatından doğan ödevlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Kayseri Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı olarak, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak ve Yükümlülükleri “ ne ilişkin rehber; vergi incelemesi alanında uygulama birliğini sağlamak, adil ve hukuka uygun bir inceleme sürecinin oluşumuna katkıda bulunmak, tarafların hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini net bir şekilde ortaya koymak, mükelleflerin ve mensuplarınızın mağdur olmamaları noktasında faydalı olması amacıyla gönderilmiştir.

 

Tüm Üyelerimize Önemle Duyurulur.   

 

EK Rehber: