Kayserito Haber

Mısır Ve Arpa Satışı 01.04.2015


Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ’nden (TMO) gelen22479905/ 202.03-08 sayılı yazıda, Kuruluşun stoklarında bulunan ithal ve yerli arpalar 2015 Nisan ayı için 690 TL/Ton fiyatla kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici, yetiştiriciler ile kendi yemini imal eden işletmelere)  ve hububat alım satımı ile iştigal eden tüccarlara yönelik olmak üzere peşin bedel mukabili,

 

Ayrıca stoklarda bulunan mısırların bir kısmı 745 TL /Ton fiyatla, sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları ile kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlar) yönelik olarak peşin bedel mukabili satışa açıldığı bildirilmektedir.

 

Talep sahiplerinin 03 Nisan 2015 tarihine kadar ilgili şube müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Satışa açılan makarnalık buğday stokları ve fiyatlara ait detay bilgiler www.tmo.gov.tr web adresinden veya şube müdürlüklerinden öğrenilebilecektir.

 

İlgililere duyurulur,