Kayserito Haber

Makinist uyarı sistemi yaptırılacaktır (Kayseri-Divriği hattındaki hemzemin geçitlere) 23.07.2015


Sayın Üyelerimiz;

 

Makinist uyarı sistemi yaptırılacaktır.
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

 

TCDD 4 Bölge Müdürlüğü Kayseri-Divriği hattındaki 14 adet hemzemin geçitlere makinist uyarı sistemi yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/83527
1-İdarenin
a) Adresi : Muhsin Yazicioglu Bulvari NO:2 58080 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462217000 – 3462231332
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
14 adet hemzemin geçide makinist uyarı sistemi kurulması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DİVRİĞİ-KAYSERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI NO:2 58080 SİVAS
b) Tarihi ve saati : 30.07.2015 – 14:00

 

Tüm üyelerimize duyurulur.