Kayserito Haber

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


20.09.2017 tarih ve 14393 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yazısında; Maden Atıklarının Yönetmeliğinin 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ayrıca söz konusu yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Ek: MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ