Kayserito Haber

Limited Şirket İşlemleri


 LİMİTED ŞİRKET  KURULUŞ

-Tescil Dilekçesi 
-Ana sözleşme  (3 Adet) not:ana sözleşmede ortakalrın tc kimlik numarası bulunmak zorundadır. 
-Taahhütname  (1 adet ) 
-Şirket Ünvanı Altında İmza Beyannamesi 
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
-Ortak Pay Listesi (2 Adet) 
-Şirket Kuruluş Formu ( 5 adet ) 
-Elektronik ortamda MERSİS sisteminden kuruluş başvurusu 
-SGK Giriş formu (odamızdan Temin edebilirsiniz)(her ortak için)
- sermayenin ¼ Banka bloke yazısı 
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

LİMİTED ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
-Tescil Dilekçesi 
-Ortaklar Kurulu Kararı 2 Adet
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ 
-Tescil Dilekçesi 
-Hisse Devir Sözleşmesi 2 adet
-Hisse Devir Kararı 2 adet
-Yeni Şirket Ortaklarının İmza Beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME TADİLİ
-Tescil Dilekçesi
-Tadil Karar 2 adet
-Tadil Metni 3 adet
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

LİMİTED ŞİRKET TEMSİL 
-Tescil Dilekçesi
-Temsil Kararı 2 adet 
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
Eğer ana sözleşme ile atanmış ise değişikliği
-Tadil Metni 3 adet 
-Tadil Kararı 2 adet

 

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI 
-Tescil Dilekçesi
-Tadil Kararı 2 adet 
-Tadil Metni 3 adet 
-Mali Müşavir Tespit Raporu
-Tespit Yapan Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
Eğer Şahıs işletmesi Devir Oluyorsa
Yukarıda istenilen belgelere ek olarak şahıs işletmesinin S.M.M.  veya Y.M.M raporu

 

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ
-Tescil Dilekçesi
-Tasfiye Giriş Kararı
-Son Bilanço
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE KAPANIŞI

-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Kapanış Kararı -2 adet
-Bilanço (sıfırlanmış)
-SGK ek 5 Formu her ortak için

 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI
-Tescil Dilekçesi
-Taahhütname
-Şube Açılış Kararı 
-Şube Müdürü İmza Beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

Merkezi başka Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtı ise;
Yukarıda istenenlere ek olarak
-120.Madde Belgesi ve Merkez Dosyası
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ
-Tescil Dilekçesi 
- Değişiklik Kararı 2 adet ( Adres , unvan , müdür vb.)
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI
-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Kapanış Kararı 2 adet

 

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ GELEN
-Tescil Dilekçesi
-Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüneden alınmış
-111.Madde Belgesi ve Merkez evrakları
-Taahhütname
-Tadil Kararı 2 adet 
-Tadik Metni 3 adet 
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ GÖNDERME (111. Madde bel.)
-Belge Talep Dilekçesi
-Oda Aidat borcu olmadığına dair yazı
-Tadil Metni
-Tadil kararı