Kayserito Haber

Limited Şirket İşlemleri


LİMİTED ŞİRKET  KURULUŞ

KURULUŞ İŞLEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

--Tescil Dilekçesi                                                                                            --Ana Sözleşme (2 adet)

--Taahhütname (1adet)                                                                             --İmza Beyannamesi (ortaklar)

--Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

--Sermayenin ¼ banka bloke yazısı ve dekontu

--SGK İşe Giriş Formu (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

--Yeni kayıt bilgi formu

 

LİMİTED ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
-Tescil Dilekçesi 
-Ortaklar Kurulu (Genel kurul) Kararı 2 Adet noter onaylı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ 
-Tescil Dilekçesi 
-Hisse Devir Sözleşmesi 2 adet noter onaylı
-Hisse Devir Kararı Genel kurul 2 adet noter onaylı
-Yeni Şirket Ortaklarının İmza Beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

-(Not: Eğer ayrılan ortak imza yetkisi var ise ve son bulacaksa karar metninde açıkça yazılması gerekmektedir.)

LİMİTED ŞİRKET TEMSİL 
-Tescil Dilekçesi
-Temsil Kararı 2 adet noter onaylı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME TADİLİ
-Tescil Dilekçesi
-Tadil Karar 2 adet noter onaylı
-Tadil Metni 3 adet
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

 

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI 
-Tescil Dilekçesi
-Tadil Kararı 2 adet  noter onaylı
-Tadil Metni 3 adet 
--Eski Sermayenin ödendiğine ait ve öz varlığın tespit Raporu, M. M. Faaliyet belgesi


Not: İç kaynaklardan artış yapılıyor ise bu hususların tespitine ilişkin Mali Müşavir Raporu
- Nakit arıtılan sermayenin ¼ banka blokesi yazı ve dekontu
-Ayni sermaye var ise Mahkemece atanmış Bilirkişi Raporu ve mahkeme kararı

(Konulan ayni sermeye üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığına dair ilgili müdürlükten alınan beyan)
 

 

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE GİRİŞ
-Tescil Dilekçesi
-Tasfiye Giriş Kararı 2 Adet noter onaylı
-Son Bilanço
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

LİMİTED ŞİRKET TASFİYE KAPANIŞI

-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Kapanış Kararı -2 adet
-Bilanço (sıfırlanmış)
-SGK ek 5 Formu her ortak için

 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI
-Tescil Dilekçesi
-Taahhütname
-Şube Açılış Kararı 2 adet noter onaylı
-Şube Müdürü İmza Beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

Merkezi başka Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtı ise;
Yukarıda istenenlere ek olarak
-120.Madde Belgesi ve Merkez Dosyası
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ
-Tescil Dilekçesi 
- Değişiklik Kararı 2 adet ( Adres , unvan , müdür vb.) noter onaylı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI
-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Kapanış Kararı 2 adet noter onaylı

 

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ GELEN
-Tescil Dilekçesi
-Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış
111.Madde Belgesi ve Merkez evrakları
-Taahhütname
-Tadil Kararı 2 adet noter onaylı
-Tadil Metni 3 adet 
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

Merkez nakli işlemlerinde mutlaka mersis başvurusu olmak zorundadır.

 

 

LİMİTED ŞİRKET MERKEZ NAKLİ GÖNDERME (111. Madde bel.)
-Belge Talep Dilekçesi
-Oda Aidat borcu olmadığına dair yazı
-Tadil Metni
-Tadil kararı

 

LİMİTED ŞİRKET ACENTEKLİK İLANI

-Tescil Dilekçesi 

-Acentelik Sözleşmesi

-Acentelik vekaletnamesi 2 adet noter onaylı

 

LİMİTED ŞİRKET ACENTEKLİK FESHİ

-Tescil Dilekçesi 

 

-Acentelik fesih namesi 2 adet noter onaylı