Kayserito Haber

Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrısı


Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 22/04/2015 tarih ve 2842 sayılı yazısı ile; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 13/03/2015 tarih ve 10059 sayılı yazısında, Bakanlıkça yürütülmekte olan Kümelenme Destek Programı 2. Başvuru Çağrısı’nın 27/02/2015 tarihinde açıldığı ve 29/05/2015 tarihinde sonlanacağı, başvuruların https://kumelenme.sanayi.gov.tr web adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirileceği, başvuru rehberine http://kumelenme.sanayi.gov.tr//Dokumanlar.aspx web adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Tüm üyelerimize önemle duyurulur.