Kayserito Haber

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 Sayın üyemiz;

24 Haziran 2018 Tarihli ve 30458 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik özeti aşağıdaki gibidir:

Duyuru Metni:

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180625.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624.htm

 

Özet:

 

Bu yönetmelik (KOBİ) işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin kırk milyondan yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler olarak değiştirilmesi,  Mikro işletme tanımının  on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üçmilyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, Küçük işletme tanımının  Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş  milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler olarak değiştirilmesi hazine destekli kefaletler geçici maddesi eklenmesi düzenlenmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624-7.pdf    

 

 

 

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147