Kayserito Haber

KREDİ GARANTİ FONU SEMİNER DUYURUSU


Kredi Garanti Fonu (KGF),  Kayseride faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere daha fazla destek olabilmek amacıyla 10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 14:00’de Kayseri OSB Konferans Salonunda düzenleyeceği seminerde KOBİ’ler ile bankacıları buluşturacak.

 

KGF’nin çalışma esasları ile kefalet uygulamaları hakkındaki  güncel bilgilerin paylaşılacağı bu seminere  hem KOBİ’lerin, hem de İl genelinde görev yapmakta olan bankacıların yoğun katılımı beklenmektedir.  

 

KGF, kredi değerliliğine sahip oldukları halde teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişmekte zorluklar yaşayan KOBİ’lere verdiği kefalet desteği ile bu işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştıran, kimi zaman da mümkün hale getiren kurumsal bir kefalet kuruluşudur. İlk kefalet işlemini gerçekleştirdiği 1994 yılından bu yana onbinlerce KOBİ’ye kefalet desteği sağlamıştır. 

 

KGF’nin kefalet desteğinden  KOBİ’ler ile KOBİ niteliklerine sahip esnaf ve sanatkarlar serbest meslek mensupları, çiftçiler, arsa/yapı kooperatifleri hariç birlikler ve bu birliklere bağlı kooperatifler yararlanabilmekte olup, hem işletme  sermayesi, hem de yatırımın finansmanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere kefalet sağlanabilmektedir.

 

Banka kredileri için sağlanan kefalet desteğinin yanı sıra,  geri ödemeli KOSGEB, TÜBİTAK ve TTGV destekleri ile TÜRK EXİMBANK ‘ın ihracatın  finansmanına yönelik kredilerinden faydalanmak isteyen işletmeler de doğrudan kefalet verilebilmektedir.