Kayserito Haber

KOSGEB tarafından 2018 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı


Sayın üyemiz;

KOSGEB 12/06/2018 tarih ve 4216 sayılı yazı ile bildirilen duyuru aşağıdaki gibidir:

Duyuru Metni:

 

KOSGEB tarafından 2018 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı yürürlüğe alınmıştır.

Söz konusu program,

İşletme başına kredi faiz desteği üst limiti 300.000 (üçyüzbin)TL (Yaklaşık 1.120.000 TL kredi tutarına karşılık gelmektedir. Kredi tutarları faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilecektir.)

-          0 ( sıfır) faizli

-          İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı 3’er (üçer) aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuz altı) ay vadeli,

Olarak uygulanacaktır.

 

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB resmi web sayfasından kredi faiz desteği kapsamında yapacakları makine teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirtilen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

     

Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

     

      Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

      Teçhizat: bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren ve değiştirilebilen parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçlerdir.

 

 

04.06.2018 – 01.08.2018

İşletme başvuruları

02.08.2018- 13.08.2018

  KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14.08.2018- 24.08.2018

İşletme düzeltme ve revizyonu ile sisteme giriş yapan ancak başvurusunu tamamlayamayan işletmelerin başvuruları

25.08.2018- 03.09.2018

KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

 

 

2016 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından YARARLANAMAYACAKTIR.

 

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla…

 

Birsen KOCA

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi

birsen.koca@kayserito.org.tr

0352.2224528/147