Kayserito Haber

Kooperatif İşlemleri


 KOOPERATİF KURULUŞ

Tescil Dilekçesi

--Ana Sözleşme (2 adet)

--Kooperatif Unvanı Altında İmza Beyannamesi (Yetkililere Ait)

--Oda Beyannamesi (Odamızdan temin edebilirsiniz.)

--Kooperatif Kuruluş İzin Yazısı (İlgili İl Müdürlüklerden alınacak)

--İlana Tabi Metin

--Yeni kayıt bilgi formu

--Sermayenin ¼ banka bloke yazısı ve dekontu

--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

KOOPERATİF GENEL KURUL 
-Tescil Dilekçesi
- Gündem Kararı 1 adet noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2 adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilci Raporu
-Görev Dağılımı ve  İmza Yetkisi Kararı 2 adet
-Yönetim kurluna Yeni katılan üyeler için İmza beyanı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

KOOPERATİF  ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

-Tescil Dilekçesi
-Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli

-Bakanlık Temsilci Raporu

-İzin Yazısı (İlgili İl Müdürlüklerden alınacak)
-Tadil Metni
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

KOOPERATİF  SERMAYE ARTIRIMI
-Tescil Dilekçesi 
- Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Bakanlık Temsilcisi Raporu 
-Tadil Metni 2 adet
İzin Yazısı (İlgili İl Müdürlüklerden alınacak)
-Eski Sermayenin ödendiğine ait ve öz varlığın tespit Raporu, M. M. Faaliyet belgesi
- Nakit arıtılan sermayenin ¼ banka blokesi
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

-Rekabet kurumu dekontu (Halk bankası rekabet kurumu hesabına sermayenin 0/0004 )

 

 KOOPERATİF TASFİYE GİRİŞ 
-Tescil Dilekçesi 
- Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Tasfiye Kurulu Görev Dağımı İmza Yetki Kararı 2 adet noter onaylı
- Son Bilanço ,

-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

 KOOPERATİF TASFİYE KAPANIŞI
-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Gündem Kararı noter onaylı
-Toplantı Tutanağı 2 Adet noter onaylı
-Hazirun Cetveli
-Tasfiye çağrı ilanları (1.ilan ,2.ilan,3.ilan)
-Bilanço (Aktif –Pasif sıfırlanmış)
-Ortakların SGK çıkış formu
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

KOOPERATİF ŞUBE AÇILIŞI
-Tescil Dilekçesi
-Taahhütname
-Şube Açılış Kararı 2  noter onaylı
-Şube Müdürü İmza Beyanı şube ünvanı altında
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)
Merkezi başka Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı ise;
Yukarıda istenenlere ek olarak
-120.Madde Belgesi ve Merkez Dosyası
--Mersis Başvurusu ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ )

 

KOOPERATİF ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ
-Tescil Dilekçesi 
- Değişiklik Kararı 2 adet ( Adres , unvan , müdür vb.,) noter onaylı
-Oda Beyannamesi (Odamızdan Temin Edebilirsiniz.)

 

KOOPERATİF ŞUBE KAPANIŞI
-Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğüne )
-Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığı’na)
-Kapanış Kararı 2 adet noter onaylı

 

KOOPERATİF ACENTEKLİK İLANI

-Tescil Dilekçesi 

-Acentelik Sözleşmesi

-Acentelik vekaletnamesi 2 adet noter onaylı

 

KOOPERATİF ACENTEKLİK FESHİ

-Tescil Dilekçesi 

 

-Acentelik fesih namesi 2 adet noter onaylı